Välkommen till Hultsfred Airport !

En flygplats för hela Norra Kalmar län.

____________________________________________

Detta är VIKTIG INFORMATION / IMPORTANT INFORMATION

O.B.S ppr gäller för samtliga flyg Hultsfred Radio 123,55                                            

  ALL VERKSAMHET PÅ FÄLTET SKALL ANMÄLAS TILL FLYGPLATSANSVARIG 0730-969552    


ALL VERKSAMHET MÅSTE HA TILLSTÅND ATT VISTAS PÅ FLYGFÄLTET OCH I                                                                  LUFTRUMMET ÖVER FLYGFÄLTET                                  

Banljuständning med radio:

TWR-frekvens med 5 sek S/M-tryck 5 ggr i följd.

Radio-controlled runway-light:

5 sek. with S/M-key, 5 times coherent.

FÖR HELA FLYGFÄLTET Måndag-Fredag se anvisningar bokningar eller kontakta flygledningen 0730-969552

____________________________________________

96 Se "Bokningar" för att se alla gjorda bokningar och lediga datum och tider.

Nytillkomna bokningar:  

____________________________________________

09,4582052093Website updated: 2023-10-01   kl. 07,15  GMT/UTC.

____________________________________________