FÄLTÖVERSIKT

(1) Hela fältet.

(2) Start/Landningsbana.

(3) Stråkområde. (Delområden: Sida om bana, Sydväst, Sydost och Norr).

(4) TAXIBANA  / SYAB ÖVNINGSOMRÅDE

(5) (Utanför bantröskel, bana 12. 

(6) Utanför bantröskel, bana 30. SYAB ÖVNINGSOMRÅDE

(7) Del av fältområde.

(8) Terminalbyggnad.

(9) TWR.

(10) Övrigt enl. beskrivning.